Good Product

Quality Services

ตำแหน่ง : พนักงานขาย

รับสมัคร

:   4 อัตรา

การศึกษา

:   ปวส.  – ปริญญาตรี

สาขา

:   การตลาด

เพศ /อายุ

:   ชาย  อายุ 24 - 30 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

:   15,000 - ตามแต่ตกลง

ลักษณะงาน

:   1. พบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้า, เยี่ยมลูกค้าหลังการซื้อ พร้อมเก็บข้อมูลทางการตลาด / ขาย

    2. โทรนัดลูกค้าเพื่อเข้าพบและแนะนำสินค้า

    3. วางแผน แนวทางในการขายให้ดีขึ้น

    4. รักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมหาลูกค้าใหม่ ให้เติบโตขึ้น

    5. ออกแบบสินค้าใหม่เพื่อให้เหมาะกับงานของลูกค้า

คุณสมบัติ

:   1. พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้

    2. ใช้ Computer โปรแกรม  Excel, Word, Powerpoint ได้

    3. ขับขี่รถได้ และ มีรถจักรยานยนต์ หรือ รถส่วนตัว

    4. รักการทำงานด้านการขาย  และมีทักษะในการเจราจาต่อรอง

ประสบการณ์

:   1-3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

:   1. เงินเดือน + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น

    2. ประกันสังคม + เบี้ยขยัน

    3. วันหยุดประจำปี  ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

วิธีการสมัคร

:   สมัครทาง E-Mail   hr@app.co.th

    หรือติดต่อคุณประภัสสร เจ้าหน้าที่บุคคล

    โทร  02-439-2478   ,  086-319-1706

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

รับสมัคร

:   2 อัตรา

การศึกษา

:   ปวส.  – ปริญญาตรี

สาขา

:   ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ /อายุ

:   ชาย  อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

:   12,000 บาทขึ้นไป

ลักษณะงาน

:   1. ดูแล และให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซม, ติดตั้ง, รื้อถอน

         ระบบเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ

    2. จัดทำรายงาน ที่เกี่ยวกับสินค้าระบบไฟฟ้า พร้อมกับประสานงานกับลูกค้า

         หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ

    3. จัดหาข้อมูล และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับ

         การติดตั้ง และบริการหลังการขาย

ประสบการณ์

:   1-3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

:   1. สามารถขับรถยนต์ได้  (มีใบขับขี่)

    2. สามารถใช้โปรแกรม  Word , Excel ได้เป็นอย่างดี

    3. หากปฎิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

:   1. ประกันสังคม + เบี้ยขยัน

    2. วันหยุดประจำปี  ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

วิธีการสมัคร

:   สมัครทาง E-Mail   hr@app.co.th

    หรือติดต่อคุณประภัสสร เจ้าหน้าที่บุคคล

    โทร  02-439-2478   ,  086-319-1706

APP. Marketing Co., Ltd.