สินค้าดี

บริการมีคุณภาพ

SOFTWARE

 

    OPTITEX 3D SUIT - Optitex ให้บริการของโปรแกรมครบวงจรในรูป ระบบ 2D / 3D โซลูชั่น ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ระบบ CAD ที่เป็นมิตรกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการบริการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการขายและการตลาด รวมถึงความสามารถในการแสดงภาพการสวมใส่ของเสื้อผ้า ตามรูปทรงเคลื่อนที่ของหุ่น 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง, แก้ไข, ปรับเปลี่ยนการออกแบบเสื้อผ้า และชนิดของผ้าก่อนการผลิตได้ในระบบดิจิตอลทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

พล็อตเตอร์

 

     เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ภาพแบบเวกเตอร์ ช่วยให้พิมพ์ภาพวาดขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยปกติจะใช้กับแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบจากการพิมพ์มาร์คเกอร์ขนาดจริงในอุตสาหกรรมครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่ม

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด