มากกว่า 25 ปี ที่บริษัทได้เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ และเครื่องตัดผ้าในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (GARMENTS) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดผ้าไฟฟ้า, เครื่องตัดใบมีดสายพาน, โต๊ะตัดผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะลม, โต๊ะสูญญากาศ ล้วนเป็นสินค้าที่บริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม (PIONEER) นำเข้า, ผลิต, พัฒนาสินค้า, จัดจำหน่าย และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ในปัจจุบันเราคือ

"THE CUTTING PROFESSIONAL"

          ปัจจุบันสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนกตัด (CUTTING) อาทิ เช่น ระบบ CAD & CAM SOLUTION, เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ, เครื่องตัดผ้าชนิดต่างๆ,   โต๊ะตัดผ้าทุกชนิด อุปกรณ์จัดเก็บ และล้อเลื่อน ตลอดจนชั้นวางสินค้าระบบ KNOCK-DOWN ได้เป็นที่นิยมใช้ และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างกว้างขวางและทั่วไป ด้วยการพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้รับการพัฒนาการตัด ประหยัดต้นทุน อย่างแท้จริง  “พัฒนาการตัด ประหยัดต้นทุน”

 

          ด้วยบริการหลังการขายจากทีมช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง และคลังสินค้าอะไหล่ที่มีอย่างครบถ้วน  ทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานด้วยความรวดเร็ว และประทับใจ ดังคำขวัญ “ สินค้าดี บริการมีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

 

          ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สู่การแข่งขันระดับสากล ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมอุปกรณ์ช่วยในการจัดเก็บที่ทำด้วยวัสดุในประเทศ ช่วยสร้างแรงงานที่มีคุณภาพสู่สังคม

พันธกิจ

 

          ผลิต, สรรหาสินค้า และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสนองต่อความต้องการ และพัฒนาอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับบุคลากรที่มีคุณค่า

ปรัชญา

 

ซื่อสัตย์ + ถ่อมตน = เป็นที่ไว้วางใจ

เรียนรู้ + สร้างสรรค์ + พัฒนา =  ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

สามัคคี +  ร่วมใจ = รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สินค้าดี

บริการมีคุณภาพ

บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด