สินค้าดี

บริการมีคุณภาพ

นโยบาย การบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

     รวดเร็ว หมายถึง การบริการให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุด คือ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับอนุมัติการซ่อมจากลูกค้า และเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อม เพื่อที่จะใช้ระยะเวลาในการซ่อมให้น้อยที่สุด (หากตารางงานของช่างเต็ม เราจะส่งช่างไปซ่อมให้เร็วที่สุด)

     เชี่ยวชาญ หมายถึง ทีมช่างบริการทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมการซ่อมให้ถูกต้อง, มีความรู้ในตัวสินค้า และสามารถวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด  ทีมช่างบริการจะต้องมีความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน คือ เชี่ยวชาญการติดตั้ง, เชี่ยวชาญการเทรน, เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา และเชี่ยวชาญการซ่อม

     บริการด้วยใจ หมายถึง การให้ความสำคัญกับลูกค้า ใส่ใจในหน้าที่ บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ พร้อมรับฟังคำติชม และคำแนะนำจากลูกค้า

 

 

Partners

บริษัท เอพีพี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด